Κωνστανίνος Γιαννόπουλος

Ο Δρ. Κωνστανίνος Γιαννόπουλος γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1977. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το έτος 2000, ενώ έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο τμήμα το 2004.
Ο Δρ. Γιαννόπουλος έχει ερευνητική εμπειρία άνω των δέκα ετών στον τομέα το Οπτικών Δικτύων Επικοινωνιών, και συγκεκριμένα σε αρχιτεκτονικές οπτικής μεταγωγής πακέτου και ριπής, στην υλοποίηση οπτικών καταχωρητών, στις απαιτήσεις καταχώρησης οπτικών αρχιτεκτονικών και σε από άκρο σε άκρο πρωτόκολλα δέσμευση πόρων. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή «Κυκλώματα Υπερυψηλών Ταχυτήτων για Ψηφιακά Οπτικά Δίκτυα» στο Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) κατά τα έτη 2000-2004. Εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας ερευνητής μεταξύ των ετών 2005-2009 στο Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Πατρών) στον τομέα «Σχεδίασης Σχεδόν Αμιγώς Οπτικών Κόμβων Μεταγωγής». Εργάστηκε επίσης μεταξύ των ετών 2007-2010 ως έμπειρος ερευνητής και μηχανικός δικτύου στον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών (ΙΤΥΕ Διόφαντος).
O Δρ. Γιαννόπουλος εργάζεται ως Λέκτορας στον τομέα των Οπτικών Ασυρμάτων Επικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών). Το ερευνητικό του έργο αποτελείται από πλέον των 30 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και των 25 δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια με κρίση. Διακρίσεις επί του ερευνητικού του έργου αποτελούν τα βραβεία “IEEE/LEOS Graduate Student Fellowship Program 2004,” “Chorafas Foundation” και “IEEE Wireless Communications and Networking Conference 2014 Best Paper Award,” ενώ το ερευνητικό έργο έχει επίσης λάβει πέραν των 400 ανεξαρτήτων ετερο-αναφορών.