Κώστας Βασιλάκης

Ο Κώστας Βασιλάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο τα Πληροφοριακά συστήματα. Έχει λάβει το πτυχίο του το 1990 από το Τμήμα Πληροφορικής (νυν Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια το διδακτορικό του από το ίδιο τμήμα το 1995. Κατά την περίοδο 1991-1995 διετέλεσε υπότροφος του ΙΚΥ. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με το λογισμικό συστημάτων καθώς και με την ανάλυση-σχεδίαση συστημάτων λογισμικού, έχοντας δημοσιεύσει πάνω από 130 σχετικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, όπου κυρίως σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πληροφοριακά συστήματα και συστήματα λογισμικού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πληροφοριακά συστήματα, τον σημασιολογικό ιστό, τα συστήματα πραγματικού χρόνου και τα αξιόπιστα συστήματα, τις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές και τις υπηρεσίες διαδικτύου καθώς και θέματα παρουσίασης πληροφορίας.