Αλεξία Τσούνη

Η Αλεξία Τσούνη έλαβε το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (2001) από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το οποίο ισοδυναμεί με Μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανικού, με ειδίκευση στους Υδατικούς Πόρους και την Υδραυλική και Θαλάσσια Μηχανική. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (2003) από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Τώρα είναι υποψήφια διδάκτωρ στις Πλημμύρες και την Τηλεπισκόπηση στο ΕΜΠ, υπό την επίβλεψη του Δρ. Κουτσογιάννη (Καθηγητή ΕΜΠ) και του Δρ. Κοντοέ (Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – ΕΑΑ). Έχει εργαστεί σε μοντέλα πρόβλεψης του κλίματος για τη βελτίωση της πρόγνωσης των ατμοσφαιρικών και κλιματικών παραμέτρων σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ (2002-2003), και στο Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων στο ΕΜΠ για τα προγράμματα EUROHARP (Προς Ευρωπαϊκές Εναρμονισμένες Διαδικασίες για την Ποσοτικοποίηση των Απωλειών Θρεπτικών από Διάσπαρτες Πηγές) και HARMONIQUA (Εναρμόνιση της Διασφάλισης Ποιότητας στη Διαχείριση των Λεκανών Απορροής Ποταμών Βάσει Μοντέλων) (2003). Από το 2006 εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης στο ΕΑΑ: MARISS (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Θαλάσσιας Ασφάλειας), LIMES (Παρακολούθηση της Γης και της Θάλασσας για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια), RISK-EOS (Υπηρεσίες γεω-πληροφορικής για την υποστήριξη της διαχείρισης των πλημμυρών, των πυρκαγιών και άλλων κινδύνων σε όλες τις φάσεις), SAFER (Υπηρεσίες και Εφαρμογές για την Ανταπόκριση σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης) και τώρα στο BEYOND (Δημιουργία ενός Νοτιοανατολικο-Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για τη Δορυφορική Παρακολούθηση των Φυσικών Καταστροφών). Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στον τομέα των πλημμυρών: χαρτογράφηση, παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση.