Ολγα Συκιώτη

Η Δρ. Ολγα Συκιώτη είναι αριστούχος απόφοιτη του Τμήματος Γεωλογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988). Το 1990 έλαβε MSc τίτλο στην Τηλεπισκόπηση, το 1991 MSc στην Υδρολογία, Υδροχημεία και Γεωστατιστική και το 1994 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τηλεπισκόπηση και Γεωεπιστήμες από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie στο Παρίσι (Γαλλία). Το 1995-2005 εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα περιβαλλοντικών μελετών και φωτογραμμετρίας και ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάστης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Από το 2006, εργάζεται ως Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΑΑ (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ) και με γνωστικό αντικείμενο τις εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στο χερσαίο περιβάλλον με έμφαση σε υπερφασματικούς και SAR δέκτες. Συγκεκριμένα, η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και σήματος δεδομένων δορυφορικής υπερφασματικής και μικροκυματικής απεικόνισης στην (ι) παρακολούθηση και χαρτογράφηση χερσαίων και υδάτινων φυσικών οικοσυστημάτων, (ιι) ορυκτολογική ανίχνευση και γεωλογική χαρτογράφηση, και στην (ιιι) ανίχνευση και παρακολούθηση τεκτονικής παραμόρφωσης του γήινου φλοιού. Το 1989 της απονεμήθηκε το βραβείο Γ. Παπασταματίου για την αριστεία στις σπουδές στο τμήμα Γεωλογίας. Το 1989-1992, ως αριστούχος έλαβε υποτροφία από την Ακαδημία Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ενώ κατά το διάστημα 1991-1994 έλαβε ειδική υποτροφία αριστείας από την Γαλλία (Allocation de recherche – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, France) για την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας. Το 2009, έλαβε Fulbright υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στις ΗΠΑ. Εχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 συνέδρια και έχει εκπονήσει πολλές τεχνικές εκθέσεις και αναφορές. Είναι κριτής σε 10 διεθνή επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Εχει αναπτύξει πλήθος επιστημονικών συνεργασιών και έχει συμμετάσχει σε 25 διεθνή, Ευρωπαϊκά, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ως επικεφαλής επιστημονικών ομάδων ή μέλος επιστημονικών ομάδων. Η Ο. Συκιώτη έχει αναπτύξει επίσης σημαντική διδακτική δραστηριότητα με την συμμετοχή της ως ομιλητής σε εξειδικευμένα σεμινάρια για μεταπτυχιακούς φοιτητές, ως (συν-) επιβλέπουσα σε πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, ως μέλος τριμελών επιτροπών διδακτορικών εργασιών και ως επιβλέπουσα μεταδιδακτορικών ερευνητών. Σήμερα, η ερευνητική της ομάδα περιλαμβάνει δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ένα υποψήφιο διδάκτορα και τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές. Από το 2011, η Ο. Συκιώτη είναι διεθνής αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "Measures to Attract Leading Scientists to Russian Educational Institutions" στις θεματικές περιοχές “Space Research and Technology” και “Environment” το οποίο διοργανώνουν από κοινού το New Eurasia Foundation (Russian Federation) σε συνεργασία με τον Γερμανικό Οργανισμό Διαστήματος (DLR). Η Ο. Συκιώτη μιλά απταιστα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ινδικά.