Εύαγγελος Στεφάτος

Ο Εύαγγελος Στεφάτος κατέχει την θέση του επικεφαλής σχεδίασης ολοκληρωμέμων συστημάτων στο παράρτημα της u-blox στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (2003-2007) με θέμα «Σχεδίαση Επαναπροδιοριζόμενων Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με την χρήση Γενετικών Αλγορίθμων». Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ιδίου πανεπιστημίου (2002-2003) στην Ολοκλήρωση Συστημάτων, καθώς και πτυχίου Ηλεκτρονικής από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά (1996-2000). Έχει εργαστεί στους ημιαγωγούς της NXP (2007-2011) ως ερευνητής όπου ασχολήθηκε με την μοντελοποίηση της απόδοσης ολοκληρωμένων συστημάτων για εφαρμογές πολυμέσων. Έχει επίσης εργαστεί στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, για χρόνο μεγαλύτερο των 5 ετών, ως μηχανικός υλικού και λογισμικού (Intracom, ISD, Antcor). Στον ακαδημαϊκό χώρο, κάτα την διάρκεια της διδακτορικής διατριβής, ήταν υπεύθυνος του εργαστηρίου Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, όπου δίδασκε Σχεδίαση υλικού με την χρήση Verilog. Επίσης, έχει εργαστεί στην Ιnasco (2011-2012) όπου συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα παρεμφερή με την σχεδίαση συστημάτων παρακολούθησης της αντοχής του υλικού με την χρήση τεχνολογίας ασύρματων κατανεμημένων κόμβων. Τέλος, έχει να επιδείξει σημαντικό ερευνητικό έργο στον τομέα της σχεδίασης ολοκληρωμένων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που επιπλέον αντιστέκονται στα σφάλματα προερχόμενα από την ακτινοβολία.