Νικόλαος Μιχαλόπουλος

O καθηγητής Μιχαλόπουλος Νικόλαος (ΝΜ) γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΠΑ, 1984). Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη Χημεία της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Φυσικής Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο των Παρισίων (Paris 7; 1985), και διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1989) ως υπότροφος του ΙΚΥ. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Physicalische Chemie, Bergische Universität, Wuppertal, Germany (1989-1991) με υποτροφία από την ΕΕ (Marie-Curie) και στο Centre des Faibles Radioactivités, CNRS, στην Γαλλία (1991). Το 1993 μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 1999 Αναπληρωτής και το 2003 Καθηγητής Α βαθμίδας στην Περιβαλλοντική Χημεία. Από το 2013 διατελεί και διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ποιότητα του αέρα, τη μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των αέριων και σωματιδιακών ρύπων (αερολυμάτων) και έχει εκτεταμένη εμπειρία σε μετρητικές τεχνικές και μεθοδολογίες. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Sapporo στην Ιαπωνία και στο Max-Planck Institute of Chemistry στην Γερμανία.
Ο ΝΜ έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τη ενεργό συμμετοχή του σε περισσότερα από 40 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά), σε 30 εκ των οποίων ως συντονιστής. Έχει συμμετάσχει ενεργά ως μέλος της Οργανωτικής ή Επιστημονικής Επιτροπής 10 Διεθνών Συνεδρίων. Έχει περίπου 210 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (και >500 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια) και το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς από την επιστημονική κοινότητα με περισσότερες από 7500 αναφορές (5200 ετεροαναφορές με h-index = 47). Ο ΝΜ έχει διδάξει προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής και έχει επιβλέψει 13 Διδακτορικές Διατριβές, 32 Μεταπτυχιακές Εργασίες για απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης (Master) και πάνω από 60 Διπλωματικές εργασίες. Είναι μεταξύ άλλων μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού της European Geosciences Union (EGU), Atmospheric Chemistry and Physics (Copernicus Publications, Impact Factor: 5.6), εκδότης 1 βιβλίου και έξι ειδικών εκδόσεων περιοδικών (special issues) και ενεργός κριτής (reviewer) σε 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει κριτής Διδακτορικών Εργασιών και κριτής διατριβών για υφηγεσία (Habilitation Thesis) για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής καθώς και εξωτερικός κριτής επιστημονικών προτάσεων για ΕΕ, Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία, Ισραήλ, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική και Αγγλία.