Κωνσταντίνος Μασσέλος

Ο Κώστας Μασσέλος είναι καθηγητής στη σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και από το 2013 πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έλαβε πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1994, MSc σε VLSI Systems Engineering από το University of Manchester Institute of Science and Technology το 1996 και Διδακτορικό από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2000. Η διδακτορική του έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Inter-university Micro Electronics Centre (IMEC) στο Βέλγιο όπου ήταν ερευνητής την περίοδο 1997-1999. Την περίοδο 2001 – 2004 εργάσθηκε στην εταιρεία INTRACOM σε έργα έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Από τις αρχές του 2005 έως και το 2006 ήταν lecturer στο Department of Electrical and Electronic Engineering του Imperial College. Από το 2006 εργάζεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ είναι honorary lecturer του Department of Electrical and Electronic Engineering του Imperial College. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν compilers, architecture synthesis, FPGAs, integrated circuits design και low power design. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Από το 2005 συμμετέχει συστηματικά ως εμπειρογνώμονας σε αξιολογήσεις προτάσεων χρηματοδότησης και ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει σαν αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.