Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου

Η Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου είναι απόφοιτη του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master of Science) στην Τηλεπισκόπηση από το University College London (UCL) και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Space and Atmospheric Physics Group του Imperial College London.
Η IK έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τη συμμετοχή της στο σχεδιασμό και την εκτέλεση 26 ερευνητικών προγραμμάτων είτε ως υπεύθυνη για την επιστημονική υλοποίηση του έργου από το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ είτε ως ερευνήτρια με αρμοδιότητες διαχείρισης και έρευνας. Είναι ΕΥ για το ΕΑΑ στο έργο TREASURE για την παρακολούθηση καυσώνων από το Διάστημα. Είναι μέλος του Program Management Board του Έργου BEYOND και Work Package Leader. Έχει 37 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους με κριτές καθώς και πάνω από 35 δημοσιευμένα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 4 κεφάλαια βιβλίων, και πλήθος τεχνικών εκθέσεων. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς εκδόσεις βιβλίων. Διατελεί co-leader της δράσης για την παγκόσμια παρατήρηση των αστικών περιοχών (Global Urban Observation and Information Task, SB-04) της διεθνούς πρωτοβουλίας Group on Earth Observations (GEO). Έχει πολυάριθμες επιστημονικές συνεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς και σημαντική διδακτική εμπειρία. Από το 2013 συνεργάζεται ενεργά και με το NASA Marshall Space Flight Center, Earth Science Office. Τέλος, είναι εκπρόσωπος του ΙΑΑΔΕΤ στην Εθνική Πλατφόρμα Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών (Hyogo Framework for Action - HFA).