Στυλιανός Καζαντζής

O Δρ. Στυλιανός Καζαντζής (ΣΚ) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, το 1971. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ, 1994), ενώ από το ίδιο τμήμα απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος (1996), και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τη Φυσική της Ατμόσφαιρας και συγκεκριμένα στις φασματικές μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας (2000). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (2000-2007) και ως υπότροφος Marie Curie στο Climate Change Unit-Finish Meteorological Institute, Helsinki, Finland (2008-2009). Το 2009 εκλέχθηκε Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), και το 2014 προήχθη σε Κύριο ερευνητή. Από τον Απρίλιο του 2015 εργάζεται ως κύριος ερευνητής στο Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, World Radiation Center ως υπεύθυνος του World Aerosol Optical depth research and Calibration Center, Ελβετία.
Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας και των επιπτώσεών της, τη μελέτη των φυσικών, οπτικών και χημικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων και έχει εκτεταμένη εμπειρία σε μετρητικές, επιτόπιες και τηλεπισκοπικές τεχνικές και μεθοδολογίες. Ο ΣΚ έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τη ενεργό συμμετοχή του σε περισσότερα από 22 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά), σε 6 εκ των οποίων ως συντονιστής ή κύριος ερευνητής. Έχει περίπου 72 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (και >120 σε πρακτικά συνεδρίων) και το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς από την επιστημονική κοινότητα με περισσότερες από 1300 ετεροαναφορές (h-index = 23). Ο ΣΚ έχει επιβλέψει ή υπήρξε μέλος της επιτροπής εποπτείας 5 υποψηφίων διδακτόρων και 3 μεταπτυχιακών φοιτητών. Είναι μεταξύ άλλων μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού της European Geosciences Union (EGU), Atmospheric Chemistry and Physics (Copernicus Publications, Impact Factor: 5.6) και ενεργός κριτής (reviewer) σε 17 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.