Κωνσταντίνος Κάτζης

Ο Κωνσταντίνος Κάτζης έχει πάρει το πρώτο του πτυχίο (BEng) στην μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και το πτυχίο του Μάστερ στην μηχανική ραδιοσυστημάτων από το Πανεπιστήμιο του Hull στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2000 και το 2001 αντίστοιχα. Το 2006 πήρε το τίτλο του διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του York στο Ηνωμένο Βασίλειο με θέμα τηλεπικοινωνίες από εναέριες πλατφόρμες. Τον Μάρτιο του 2002 παρακολούθησε το πρόγραμμα “Small Terminal Satellite Communications: VSAT Systems” στο Πανεπιστήμιο του York παράλληλα με τις διδακτορικές του σπουδές. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Κωνσταντίνου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων διαχείρισης φάσματος και τεχνικές διαπομπής συνδέσεων (connection handoff) για εναέριες πλατφόρμες. Επίσης η διδακτική του διατριβή, με τίτλο “Resource Allocation Techniques for High Altitude Platforms”, παρουσίασε για πρώτη φορά τεχνικές για την βελτιστοποίηση της κατανομής του φάσματος συχνοτήτων ενός εναέριου στρατοσφαιρικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος το οποίο παρέχει επικοινωνίες στο έδαφος. Ο Κωνσταντίνος Κάτζης αντιπροσωπεύει την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Ομάδα CA15104 (IRACON - Inclusive Radio Communications for 5G and beyond) όπως επίσης βρίσκεται στη θέση του γραμματέας του πρότυπου IEEE1900.6. Ο Κωνσταντίνος Κάτζης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus) και συγκεκριμένα στο τμήμα επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής.