Νικόλαος Δούκας

Ο Νικόλαος Δούκας είναι κάτοχος των πτυχίων BEng, MSc και PhD του Imperial College του Λονδίνου, τα οποία ολοκλήρωσε το 1992, 1993 και 1998 αντίστοιχα. Είναι Επίκουρος Καθηγητής (Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές εφαρμογές) στον τομέα Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Έχει εκτενή διδακτική εμπειρία στο Imperial College, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Σχολή Ικάρων και τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν κρυπτογραφία, ασφάλεια πληρφοριών, τεχνολογία λογισμικού, συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, εξόρυξη δεδομένων, διαχωρισμό ανεξάρτητων πηγών, εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας υπερήχων, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, βελτιστοποίηση και συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, το Υπουργείο Αμύνης του Ηνωμένου Βασιλείου, την LG Semiconductors, την Κυπριακή Κυβέρνηση, την Ελληνική Κυβέρνηση, την Thales Airborne Systems (Thomson CSF – Detexis) και άλλους φορείς, ενώ έχει συμβάλει στην ανάπτυξη εμπορικού λογισμικού για την αρχιτεκτονική και στατική ανάλυση κτιρίων. Έχει δημοσιεύσεις σε πάνω από 20 περιοδικά με κριτές, ενώ ένας από τους εφευρέτες Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας το 2011, στον τομέα της ασφαλούς φωνητικής επικοινωνίας.