Βασίλειος Αμοιρίδης

Ο Δρ. Βασίλειος Αμοιρίδης (ΒΑ) είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το 1998. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Φυσική Περιβάλλοντος από το ΑΠΘ (2000), στο οποίο και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τη Φυσική της Ατμόσφαιρας. Τον Απρίλιο του 2006 εξελέγη Δόκιμος Ερευνητής (Δ’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και τον Δεκέμβριο του 2009 προήχθη σε Εντεταλμένο Ερευνητή (Γ’ βαθμίδας). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη Φυσική της Ατμόσφαιρας με έμφαση στη μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών για τον καθορισμό του κλιματικού τους ρόλου και των επιδράσεών τους στην υγεία και τα οικοσυστήματα. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και χρήση τεχνικών ενεργής και παθητικής τηλεπισκόπησης από επίγειους και δορυφορικούς δέκτες.
Ο ΒΑ έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τη ενεργό συμμετοχή του σε 25 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος) σχετικά με τις δορυφορικές αποστολές Sentinels και Earth Explorers αλλά και τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Επίγειων Υποδομών ACTRIS και EARLINET. Από το 2014, ο ΒΑ είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος του COPERNICUS και μέλος της Επιτροπής ESSEM (Earth System Science and Environmental Management) στο πλαίσιο COST (European Cooperation in Science and Technology). Έχει περισσότερες από 50 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 140 δημοσιευμένα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και πλήθος τεχνικών εκθέσεων. Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς από την επιστημονική κοινότητα με περισσότερες από 1200 ετεροαναφορές κατά το ISI-WOS (h-index = 21). Ο ΒΑ έχει πολυάριθμες διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες και σημαντική διδακτική δραστηριότητα. Συμμετείχε σε 39 συνέδρια και έχει δώσει τέσσερις (8) ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές επιτροπές τριών (3) συνεδρίων και ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής και κύριος επιμελητής των πρακτικών του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου ILRC (International Laser Radar Conference, Πόρτο Χέλι, 2012). Τα τελευταία τρία χρόνια, συντονίζει ερευνητική ομάδα στο ΙΑΑΔΕΤ που αποτελείται από τρείς μεταδιδάκτορες και δύο υποψήφιους διδάκτορες. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Atmospheric Measurement Techniques της European Geosciences Union (impact factor = 3.2) και κριτής σε 25 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Ο ΒΑ είναι ιδρυτής του Σταθμού Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του ΙΑΑΔΕΤ (2008), υπεύθυνος για τη λειτουργία του φορητού σταθμού lidar του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) από το ΙΑΑΔΕΤ και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά δίκτυα παρακολούθησης όπως το Aerosol Robotic Network (NASA-AERONET), European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET) και Aerosols, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure Network (ACTRIS). Από το 2014, ο ΒΑ είναι υπεύθυνος για την τεχνολογική ανάπτυξη και λειτουργία του νέου πρότυπου συστήματος PollyXT lidar του ΕΑΑ. Οι δράσεις του ΒΑ σε θέματα ενεργής τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας επιβραβεύτηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο σταθμών lidar EARLINET (European Aerosol Research Lidar Network), το οποίο εξέλεξε τον ΒΑ ως μέλος του πενταμελούς συμβουλίου του Δικτύου για την περίοδο 2012-2016.