Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

 

3.9.2019: Έγγραφο 68/30.8.2019 - Ορισμός εκπροσώπων προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών. Κοσμητεία Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  


2.9.2019:  Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

 

Date

Location: Harlaftis Room -IAASARS/Penteli

 

Exams schedule September 2019 - Course

6/09/2019

14:00 -17:00

Space applications

10/09/2019

14:00 -17:00

Big data management

16/09/2019

18:00 -21:00

Satellite communications

21/09/2019

14:00 -17:00

Signal/image processing and pattern recognition

 

23/09/2019

18:00 -21:00

Space Environment

26/09/2019

14:00 -17:00

Fundamentals of remote sensing

 


7.1.2019: Τα μαθήματα ξεκινούν την Πέμπτη 10/1/2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα: https://space.uop.gr/el/announcements/79-2018-06-06-09-41-13.html.

  


20.12.2018: Πρόγραμμα εξεταστικής 1ου εξαμήνου 2018-2019

 

Ημερομηνία

Μάθημα

Διδάσκων

1/2/2019

17:30 -20:30

 

Fundamentals of remote sensing

Χ. Κοντοές

5/2/2019

17:30 -20:30

Satellite Communications

Ν. Σαγιάς

11/2/2019

17:30 -20:30

Advanced computing and statistics for space applications

Μ. Πλειώνης

15/2/2019

17:30 -20:30

Space environment

Γ. Μπαλάσης

  


 

10.12.2018: Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

 Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, 

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19, θα πραγματοποιηθεί από 03.12.2018 έως και 14.12.2018

Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr), κατόπιν να επιλέξετε «Δηλώσεις / η δήλωσή μου» και για κάθε μάθημα να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αξιολογήστε το μάθημα». Αναλυτικές οδηγίες για χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/evalsys 

 Στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε. 

 


 Τρίπολη, 30/11/2018

Αριθμός πρωτοκόλλου: 348/30-11-18

 

Προς:   Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών Π.Μ.Σ. «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

 Θέμα:   Ορισμός εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές», του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για ορισμό δύο (2) εκπροσώπων, για την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές», του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σημειώνεται ότι για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή, εφαρμόζονται με ανάλογο τρόπο, οι προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 191014/Ζ1/2017 - ΦΕΚ 3969/Β/13-11-2017, με βάση τις οποίες:

 1. Οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών στα συλλογικά όργανα, εκλέγονται από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 2 του ν. 4485/2017.

2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο των μεταπτυχιακών φοιτητών.

3. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τον σύλλογο των μεταπτυχιακών φοιτητών, που είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική επιτροπή και πρωτοκολλούνται.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να αποστείλετε, προκειμένου για τον ορισμό των εκπροσώπων σας στην Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές», του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σχετικό απόσπασμα πρακτικών της αρμόδιας για τη διενέργεια των εκλογών εφορευτικής επιτροπής, στο οποίο να αναφέρονται τα ακόλουθα:

1.       Τα στοιχεία της απόφασης προκήρυξης των εκλογών και της συγκρότησης της αρμόδιας για τη διενέργειά τους εφορευτικής επιτροπής,

2.       Τα στοιχεία της ανακοίνωσης της πρόσκλησης υποψηφιοτήτων,

3.       Τα στοιχεία της πράξης αναγόρευσης υποψηφίων,

4.       Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών,

5.       Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας,

6.       Τα στοιχεία του εκλεγέντος εκπροσώπου.

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Σπυρίδων Μπλιώνας

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 


6/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Αρ. Πρωτ : 343

Σύμφωνα με την απόφαση 16ης Συνεδρίασης της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»,

η Επιτροπή Επιλογής για την εξέταση των αιτήσεων απαλλαγής διδάκτρων, αποφάσισε ότι βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από την Υ.Α. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387Β’/2017),

δικαιούχοι απαλλαγής διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες με τον ακόλουθο αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης.

 

Λίστα   καταστάσεων απαλλαγής διδάκτρων φοίτησης

ακαδ. έτους 2018-19

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19  (4)

Α/Α

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης

1

337/19.10.2018

2

336/19.10.2018

3

340/19.10.2018

4

338/19.10.2018

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (3)

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης

5

339/19.10.2018

6

335/19.10.2018

7

334/19.10.2018

 

 

  


30/10/2018: Ορισμός εκπρόσωπων στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στον σύνδεσμο https://goo.gl/GxYXKt δείτε το αρχείο

 
2021  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top