Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

 

Διαχείριση και οργάνωση του ΠΜΣ

Μακρή Κική

Συντονισμός ΔΠΜΣ - ΕΑΑ

επικοινωνία

Σουρλά Ελένη

Γραμματεία ΔΠΜΣ - Παν. Πελοποννήσου

επικοινωνία

 

2023  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top