Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Μάθημα Διδάσκοντες ECTS

Α’ εξάμηνο:     
Space environment Γ. Μπαλάσης.  Α. Αναστασιάδης, Κ. Τσίγκανος, Ι. Δαγκλής, 8
Fundamentals of remote sensing Χ. Κοντοές. Β. Αμοιρίδης, Κ. Κουτρούμπας, Ι. Παπουτσής, Θ. Ροντογιάννης, Ο. Συκιώτη. 8
Satellite communications Ν. Σαγιάς 8
Advanced computing and statistics for space applications Μ. Πλειώνης. Ο. Γιαννακής, Δ. Παρώνης, Κ. Τζίοτζιου. 6

Β’ εξάμηνο:    
Signal/image processing and pattern recognition  
Big data management  
Space applications  
Earth system science   

Γ’ εξάμηνο:    
Διπλωματική εργασία   14 
Μάθημα επιλογής 1  
Μάθημα επιλογής 2  
Μαθήματα επιλογής [2/5]    
Advanced space applications  Ιφ. Κεραμιτσόγλου,  Κ. Κουτρούμπας, Θ. Ροντογιάννης, Ο. Συκιώτη
Satellite systems and networks  Ι. Μοσχολιός
Dependable and energy efficient computing  
Satellite positioning and navigation  Αθ. Γκανάς, Π. Αργυράκης, Στ. Μπίθαρης
Space business aspects  

Δ’ εξάμηνο:    
Διπλωματική εργασία   30 

 

 

2019  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top