Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Πρόγραμμα εξετάσεων Α΄ εξαμήνου 2017-18

Ημερομηνία

Μάθημα

Διδάσκων

1/2/2018

Πέμπτη

17:00 -20:00

Satellite Communications

Ν. Δούκας

5/2/2018

Δευτέρα

17:00 -20:00

Advanced computing and statistics for space applications

Μ. Πλειώνης

8/2/2018

Πέμπτη

17:00 -20:00

Space environment

Γ. Μπαλάσης

15/2/2018

Πέμπτη

17:00 -20:00

 

Fundamentals of remote sensing

Χ. Κοντοές

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top