Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Πρόγραμμα εξετάσεων β΄εξαμήνου 2017-18:

 

Date

Course

Head lecturer

18/06/2018 Monday

17:30 -20:30

Space applications

Dr. Keramitsoglou Iphigenia

25/06/2018 Monday

17:30 -20:30

Signal/image processing and pattern recognition

Dr. Koutroubas Kon/nos, Dr. Rontogiannis Ath.

02/07/2018 Monday 1

7:30 -20:30

Big data management

Professor Skiadopoulos Spyros - Dr. Giannopoulos George

06/07/2018 Friday

17:30 -20:30

Earth system science

Dr. Gerasopoulos Evangelos

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top