Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015, στις 18.30 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησείο θα πραγματοποιηθεί πρώτη συνάντηση υποδοχής και γνωριμίας στο ΠΜΣ.

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top