Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

  


 

Χώρος διδασκαλίας 1ου εξάμηνου 2018:

Αίθουσα Marianthi στο Triaena Bussines Center Athens, Μεσογείων 15 - Αμπελόκηποι.

 


Χώρος διδασκαλίας 3ου εξάμηνου 2018:

Αίθουσα Χαρλαύτη - ΙΑΑΔΕΤ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη. [ΙΑΑΔΕΤ-ΕΑΑ]

 


 

2024  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top