Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξετάσεων Α΄ εξαμήνου 2017-18

Ημερομηνία

Μάθημα

Διδάσκων

1/2/2018

Πέμπτη

17:00 -20:00

Satellite Communications

Ν. Δούκας

5/2/2018

Δευτέρα

17:00 -20:00

Advanced computing and statistics for space applications

Μ. Πλειώνης

8/2/2018

Πέμπτη

17:00 -20:00

Space environment

Γ. Μπαλάσης

15/2/2018

Πέμπτη

17:00 -20:00

 

Fundamentals of remote sensing

Χ. Κοντοές

Πρόγραμμα εξετάσεων β΄εξαμήνου 2017-18:

 

Date

Course

Head lecturer

18/06/2018 Monday

17:30 -20:30

Space applications

Dr. Keramitsoglou Iphigenia

25/06/2018 Monday

17:30 -20:30

Signal/image processing and pattern recognition

Dr. Koutroubas Kon/nos, Dr. Rontogiannis Ath.

02/07/2018 Monday 1

7:30 -20:30

Big data management

Professor Skiadopoulos Spyros - Dr. Giannopoulos George

06/07/2018 Friday

17:30 -20:30

Earth system science

Dr. Gerasopoulos Evangelos

Αθήνα, 02/07/2018 -Παράταση υποβολής αιτήσεων φοίτησης. 

Η υποβολή αιτήσεων εισδοχής στο Διΐδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Space Science Technologies and Applications /Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές» 2018-2020, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  


 Έναρξη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 2018-2020

 

Το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο Διΐδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές", θα γίνουν αποδεκτοί έως σαράντα (40) φοιτητές/τριες. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας έως και την 6η Ιουλίου 2018.

Υποβολή αίτησης (http://space.uop.gr/applyonline). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αθήνα, 07/06/2018 

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Αν. Καθηγητής Σ. Μπλιώνας

 

 


 

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο εδώ.

 


Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές" (Space Science Technologies and Applications), που διοργανώνεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συμμετείχε στη 2η έκθεση μεταπτυχιακών σπουδών του eduguide στις 12 Mαΐου στο Hilton Athens.

 Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μεταπτυχιακού προγράμματος από την έκθεση του eduguide και να μάθετε περισσότερα για το ΠΜΣ και τον καινοτόμο τομέα του διαστήματος. Παρουσιάζει ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεσκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Χάρης Κοντοές.

Δείτε [εδώ το βίντεοτης παρουσίασης του (Π.Μ.Σ.) «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications».

 


 

Master of Science in Space Science Technologies and Applications.

National Observatory of Athens - Department of Informatics and Telecommunications University of Peloponnese.

2rd SEMESTER 2017-2018: COURSEWORK

 

Day

Course

Head lecturer

 

 

 

Monday 17:30 – 20:30

Space applications

Dr. Keramitsoglou Iphigenia,

Senior Researcher IAASARS-NOA

Tuesday 17:30 – 20:30

Earth system science

Dr. Gerasopoulos Evangelos,

Research Director IERSD-NOA

Thursday 17:30 – 20:30

Signal/image processing and pattern recognition

Dr. Koutroubas Kon/nos, Research Director IAASARS-NOA

Dr. Rontogiannis Ath., Research Director IAASARS-NOA

Friday 17:30 – 20:30

Big data management

Professor Skiadopoulos Spyros,

Department of Informatics and Telecommunications UoP.

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015, στις 18.30 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησείο θα πραγματοποιηθεί πρώτη συνάντηση υποδοχής και γνωριμίας στο ΠΜΣ.

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top