Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Το Ηλιακό στέμμα κατά τη διάρκεια ολικής ηλιακής έκλειψης, Καστελόριζο, 29/3/2006 - Credit: Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του ΕΚΠΑ
Ηλιακή Έκρηξη και Στεμματική εκτίναξη μάζας, Αύγουστος 2012 - Credit: NASA's GSFC
Ζώνες ακτινοβολίας Van Allen ζώνη - Credit: JHU/APL
Αθήνα, Ελλάδα - Credit: Copernicus Sentinel data (2015)/ESA
Μοντέλα βαρυτικού πεδίου απο δεδομένα απο την δορυφορική αποστολή GRACE - Credit: http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html
Στεμματικοί ηλιακοί βρόχοι με το δορυφορικό τηλεσκόπιο TRACE - Credit: NASA
Τα δίδυμα διαστημόπλοια Proba-3 της ESA, ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ και ΕΑΑ συμμετέχει στην αποστολή - Credit : ESA
Βόρειο πολικό Σέλας - Credit: Mark Theissen
2024  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top