Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Μάθημα Διδάσκοντες ECTS

Α’ εξάμηνο:     
Space environment Κ. Τσίγκανος, Ι. Δαγκλής, Γ. Μπαλάσης, Α. Αναστασιάδης 8
Fundamentals of remote sensing Χ. Κοντοές, Ι. Παπουτσής, Ο. Συκιώτη, Β. Αμοιρίδης, Κ. Κουτρούμπας, Θ. Ροντογιάννης 8
Satellite communications Ν. Δούκας 8
Advanced computing and statistics for space applications Μ. Πλειώνης, Δ. Παρώνης, Κ. Τζίοτζιου, Ο. Γιαννακής 6

Β’ εξάμηνο:    
Signal/image processing and pattern recognition Θ. Ροντογιάννης, Κ. Κουτρούμπας
Big data management Σ. Σκιαδόπουλος, Γ. Γιαννόπουλος
Space applications Βασ. Αμοιρίδης, Στ. Καζαντζής, Ι. Κεραμιτσόγλου, Χ. Κοντοές, Ι. Παπουτσής, Ε.Προεστάκης, Ο. Συκιώτη,  Σ. Σολώμός, 
Earth system science  Ε. Γερασόπουλος, Ε.Αθανασοπούλου, Β. Αμοιρίδης, Β.Κοτρώνη, Ν. Μιχαλόπουλος, Ε.Προεστάκης, Σ.Σολωμός.

Γ’ εξάμηνο:    
Διπλωματική εργασία   14 
Μάθημα επιλογής  
Μάθημα επιλογής  
Μαθήματα επιλογής    
Advanced space applications Χ. Κοντοές, Ι. Παπουτσής, Ο. Συκιώτη, Ι. Κεραμιτσόγλου, Β. Αμοιρίδης, Ε. Γερασόπουλος
Satellite systems and networks Κ. Γιαννόπουλος, Ι. Μοσχολιός, Κ.Κάτζης, Π.Καλαϊτζίδης
Dependable and energy efficient computing Κ. Βασιλάκης. Ι.Βογιατζής
Satellite positioning and navigation Α.Γκανάς
Space business aspects Α. Κακούρης

Δ’ εξάμηνο:    
Διπλωματική εργασία   30 

 

 

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top