Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Μάθημα Διδάσκοντες ECTS

Α’ εξάμηνο:     
Space environment Κ. Τσίγκανος, Ι. Δαγκλής, Γ. Μπαλάσης, Χ. Ζερεφός 8
Fundamentals of remote sensing Χ. Κοντοές, Ι. Παπουτσής, Ο. Συκιώτη, Β. Αμοιρίδης, Κ. Κουτρούμπας, Θ. Ροντογιάννης 8
Satellite communications Ν. Σαγιάς, Γ. Τσούλος, Κ. Γιαννόπουλος 8
Applied computer science Ν. Δούκας 6

Β’ εξάμηνο:    
Signal/image processing and pattern recognition Θ. Ροντογιάννης, Κ. Κουτρούμπας
Big data management Σ. Σκιαδόπουλος, Χ. Τρυφωνόπουλος, Κ. Μασσέλος
Space applications Χ. Κοντοές, Ι. Παπουτσής, Ο. Συκιώτη, Ι. Κεραμιτσόγλου, Β. Αμοιρίδης, Ε. Γερασόπουλος
Earth system science  Ε. Γερασόπουλος, Ν. Μιχαλόπουλος, Χ. Ζερεφός, Β. Αμοιρίδης, Α. Τσούνη, Ι. Κεραμιτσόγλου, Σ. Καζατζής

Γ’ εξάμηνο:    
Διπλωματική εργασία   14 
Μάθημα επιλογής  
Μάθημα επιλογής  
Μαθήματα επιλογής    
Advanced space applications Χ. Κοντοές, Ι. Παπουτσής, Ο. Συκιώτη, Ι. Κεραμιτσόγλου, Β. Αμοιρίδης, Ε. Γερασόπουλος
Satellite systems and networks Γ. Τσούλος, Κ. Γιαννόπουλος, Ι. Μοσχολιός, Κ.Κάτζης, Μ.Σεϊμένη, Π.Καλαϊτζίδης
Dependable and energy efficient computing Κ. Βασιλάκης. Ι.Βογιατζής
Satellite positioning and navigation Α.Γκανάς
Space business aspects Α. Κακούρης

Δ’ εξάμηνο:    
Διπλωματική εργασία   30 

 

 

2017  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top