Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Θέση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Διεύθυνση:
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά
Πεντέλη
Αττική
15236
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
+302103490023
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)
2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top