Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

2017  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top