Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Δευτέρα 17.00 - 20.00 - Fundamentals of remote sensing

Τρίτη 17.00 - 20.00 - Space environment

Πέμπτη 17.00 - 20.00 - Satellite Communications

Παρασκευή 17.00 - 20.00 - Advanced computing and statistics for space applications

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top